Tag: tư vấn thiết kế cầu thang

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế cầu thang

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế cầu thang

Cầu thang vừa là nơi kết nối không gian, vừa là trục giao thông chính trong việc lưu thông giữa các tầng. Do đó, bạn có thể sử dụng lan can bằng vách kính để tăng thêm hiệu quả ánh