Tag: thông tin nhà lệch tầng

Một số thông tin về nhà lệch tầng

Một số thông tin về nhà lệch tầng

Thế nhưng, nhà lệch tầng cũng có không ít nhược điểm. Thứ nhất là tổng thể ngôi nhà về mặt giao thông bị chia ra bởi các cao độ khác nhau nối với nhau bằng cầu thang nên gây một