Tag: phong thủy nhà

Lưu ý phong thủy khi mua nhà

Lưu ý phong thủy khi mua nhà

Ðây là bước thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Cần biết đâu là nhu cầu hạnh phúc của gia đình trong đại vận hiện tại thì mới có thể đề ra những biện pháp hóa giải hữu hiệu.

Những lưu ý phong thủy khi mua nhà

Những lưu ý phong thủy khi mua nhà

Hãy để ý xem có ngôi nhà nào bên cạnh mái nhọn, có một góc nhọn chĩa về nhà bạn không, nếu có thì không nên mua. Nếu ngôi nhà, hoặc mảnh đất bên trái cao hơn thì rất tốt,