Tag: kinh nghiệm chọn nhà đầu tư khi mua nhà

Bí quyết tránh rủi ro khi mua nhà

Bí quyết tránh rủi ro khi mua nhà

Dành thời gian để đến thực tế dự án, quan sát tiến độ, thăm hỏi người dân đã và đang sống trong khu vực của dự án. (Có thể thông qua hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp qua những kênh