Tag: kiến trúc sư

Những kiểu gia chủ kiến trúc sư ngại làm việc

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế sân vườn

Nhưng cũng không ít trường hợp chủ nhà này lại làm kiến trúc sư thích, bởi gia chủ có nhiều tiền, làm ít phải nghĩ hơn, và cũng không phải chịu trách nhiệm lớn với sản phẩm của mình. Kiến