Tag: Hóa giải nhà không hợp phong thủy

Lưu ý phong thủy khi mua nhà

Lưu ý phong thủy khi mua nhà

Ðây là bước thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Cần biết đâu là nhu cầu hạnh phúc của gia đình trong đại vận hiện tại thì mới có thể đề ra những biện pháp hóa giải hữu hiệu.