Tag: chọn vị trí nhà bếp

Kinh nghiệm chọn vị trí nhà bếp

Cần phải có sự cân bằng giữa âm và dương. Trong bếp, bếp lò (lửa) tượng trưng cho phần dương còn bồn rửa bát, tủ lạnh (nước) tượng trưng cho âm. Bếp được coi là nơi tốt nhất trong nhà